Słowniczek pojęć

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
P
S
T
U
W
Z
Adiabatyczne ochłodzenie

Proces ochładzania cząstki wznoszącego się powietrza zachodzący bez wymiany ciepła z otoczeniem, będący efektem rozprężania się powietrza.

Adiabatyczne ogrzewanie

Wzrost temperatury opadających cząstek powietrza zachodzący bez wymiany ciepła z otoczeniem, wynikający ze sprężania się powietrza.

Adwekcja

Przenoszenie mas powietrza w kierunku poziomym z zachowaniem jego właściwości. Odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu się pogody (adwekcja mas powietrza) i powstawaniu zjawisk atmosferycznych (burze, mgła, przymrozek).

Albedo

Stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego. Jest parametrem określającym zdolność odbijania promieni przez daną powierzchnię. Pojęcie to do fizyki wprowadził Johann Heinrich Lambert.

Anomalia termiczna

W meteorologii i oceanologii to odchylenie temperatury od średniej czasowej lub przestrzennej. Ta różnica (odchylenie) może być obliczona dla konkretnego punktu, regionu, a nawet globu. Może być obliczana zarówno dla atmosfery jak gruntu lub wody na powierzchni Ziemii (w szczególności oceanu) na dowolnych głębokościach / wysokościach. Informacja o wartości anomalii powinna być uzupełniona informacją względem średniej jakiego okresu lub obszaru została obliczona.

Antycyklonalna cyrkulacja

Cyrkulacja powietrza w wyżu (antycyklonie). Powietrze przemieszcza się od centrum wyżu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (na półkuli północnej).

Aphelium

Punkt na orbicie danej planety lub innego ciała niebieskiego najbardziej oddalony od Słońca.

Atmosfera

Powłoka gazowa otaczająca ciała niebieskie. Atmosfera ziemska składa się z mieszaniny gazów zwanej powietrzem, której głównymi składnikami są azot (78,084% objętości powietrza), tlen (20,946%) i argon (0,934%).

Załaduj więcej