Komentarz synoptyka: 2024-05-25

Polska dalej pozostaje w słabogradientowym obszarze wysokiego ciśnienia w przedziale 1017-1022hPa, związanego z wyżem znad Rosji, w cyrkulacji południowo-wschodniej umiarkowanej 25 - 35 km/h. Nad obszar całego kraju dociera kontynentalne powietrze polarne o dużym potencjale chwiejności, przynosząc nam dalej ciepłą wręcz upalna wiosnę, przeplataną przelotnymi opadami deszczu, burzami z deszczem lokalnie z opadami silnego deszczu i gradu, które obserwujemy już od niemal tygodnia.

Dzieje się tak za sprawą pojawiających się w godzinach popołudniowych wstępujących silnych prądów konwekcyjnych tworzących mocno wypiętrzone chmury kłębiaste, które przez silne nagrzewanie przechodzą w tryb kłębiasto-deszczowy dając burze i ulewy. Rozwój tych chmur jest przede wszystkim wspierany przez znikome przemieszczanie się mas powietrza - na górnych mapach poziomu przenoszenia czyli 500hPa, obserwujemy znaczne „rozejście” się izohips nad Polską obejmujące zwłaszcza wschód kraju. W efekcie tego tworzące się chmury Cumulonimbus są niemalże nieruchome, ich prędkości przemieszczania się oscylują w granicach 10 - 25 km/h. Gdy taka chmura znajdzie się nad miastem to ma wystarczająco dużo czasu by czerpać energię z ciepła oddawanego przez zabudowania, gdzie górne granice chmur w dalszym ciągu osiągać będą wysokie wartości rzędu 12-15km.

Temperatury maksymalne typowo letnie, osiągać dziś będą w całej Polsce wartości +24°C /+28°C, nad samym morzem i w górach nieco chłodniej +20°C /+23°C, kolejna noc będzie ciepła rzędu +14°C /+12°C. Wiatr w większości kraju południowo-wschodni i wschodni, słaby, w ciągu dnia umiarkowany, przy chmurach Cumulonimbus umiarkowany i silny z porywami do 60-80 km/h. Wiatr w części nocnej po stopniowym zanikaniu chmur Cb słabnący, lokalnie cisza.

Krzysztof Maksimiuk, 25.05.2024 r.

Udostępnij artykuł