Komentarz synoptyka: 2024-05-19

Powoli żegnamy się ze słoneczną i bezchmurną aurą, nadchodzi kilkudniowy okres zmiennej pogody ze znacznym zachmurzeniem, opadami przelotnymi i burzami. Trwa przebudowa pola barycznego w wyższych warstwach atmosfery, najlepiej uwidaczniająca się na poziomie 500 hPa; jeszcze wczoraj od Jutlandii po Zatokę Biskajską rozciągała się elipsoidalna strefa niskiego ciśnienia z dwoma ośrodkami – nad północnymi Niemcami i Zatoka Biskajską Ośrodek znad Jutlandii i północy Niemiec obejmował swoim zasięgiem zachodnie regiony naszego kraju, dzisiaj cały kraj znajdzie się pod jego wpływem Dotychczasowe ułożenie osi dwubiegunowego obszaru niżowego z NE - SW ulega powolnemu przesunięciu się zgodnie z ruchem wskazówek zegara na niemal południkowe – N - S z dalszą ewolucją na NW – SE.

Powoduje to zmianę kierunku napływu mas ze wschodnich na południkowe z adwekcją znacznie cieplejszej masy powietrza. Maksymalne wartości może ona przyjąć w połowie tygodnia, gdy temperatura powietrza może wzrosnąć do 25-28°C, oczywiście nie tylko z powodu adwekcji, lecz również czynnika radiacyjnego. Proces ten możemy obserwować na prognostycznych mapach topografii względnej 500 – 1000 hPa Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF): charts.ecmwf.int/products/medium-thickness-mslp?base_time=202405181200&projection=opencharts_europe&valid_time=202405190300 .

Na diagramach aerologicznych wykonanych dzisiaj o 00 UTC możemy zauważyć znaczne różnice wilgotności mas powietrza po obu stronach przebiegającego z północnego zachodu na południowy wschód frontu okluzji, z którym związane są opady przelotne i prognozowane burze: modele.imgw.pl/cmm/?page_id=37470 .Zgodnie z wynikami naszych modeli w ciągu dnia strefa zachmurzenie związanego z frontem obejmie obszar całego kraju, a godzinach popołudniowych rozwijać się będą zjawiska konwekcyjne, chmury Cumulus congestus, Cumulonimbus z opadami przelotnymi i burzami. Słaby lub umiarkowany wiatr powieje z kierunków zmiennych, głównie wschodnich i południowych, w zależności od aktualnego położenia frontu, burzom towarzyszyć mogą jego silne porywy. Temperatura w miarę wyrównana, od 22 do 24°C.

Niestety, prognozowane opady przelotne i burze, które miejscami mogą przynieść do 20 -30 mm opadu, nie poprawią w znaczącym stopniu sytuacji pod względem wilgotności gleby i ściółki w lasach. W wielu regionach od kilkudziesięciu dni nie spadła kropla deszczu, a mapy zagrożenia pożarowego w lasach można znaleźć na: bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/ . W tej sytuacji zdziwienie może budzić często obserwowane koszenie dopiero co wzrosłej trawy na krótko, niemal do gleby, co pogłębia i tak dużą suszę. Na meteorogramach widzimy do jakich wartości nagrzewać się może podłoże przy intensywnej insolacji – a koszenie w takich warunkach zamienia zielone trawniki w szaro bure pustynie Wiele mówi się w mediach o ekologii, różnorodności biologicznej, łąkach kwietnych, owadach zapylających, lecz utrwalona przez laty praktyka jest jak widać odporna na wszelkie argumenty.

Ryszard Klejnowski

19 maja, niedziela, 140 dzień 2024 roku; 7:20

Udostępnij artykuł