Komentarz synoptyka: 2024-05-12

Wciąż zablokowana jest strefowa cyrkulacja atmosfery, ale opisany w poprzednim komentarzu rozległy wał wyżowy rozciągający się od Florydy przez Wyspy Azorskie, Morze Północne, środkową Skandynawię i dalej pomiędzy Spitsbergenem i Nową Ziemią w stronę bieguna północnego ulega dezintegracji. Pomiędzy wyżem azorskim i wyżem znad Morza Północnego, południowego Bałtyku i całej Skandynawii formuje się obszar niskiego ciśnienia, a w swobodnej troposferze rozbudowuje się górna zatoka związana z niżem atlantyckim, lokującym swoje centrum 995 hPa nieco na południe od Islandii. Jest ona skierowana na południowy wschód aż po Półwysep Iberyjski i nawiązuje kontakt z niżem znad Afryki północno zachodniej. Z kolei nad całą Europą wschodnią lokuje się górna zatoka sięgająca na południe aż po Półwysep Bałkański, wschodnie akweny Morza Śródziemnego, a dalej po Libię i Egipt. Pomiędzy tymi zatokami utrzymuje się górny klin wychodzący znad zachodnich akwenów Morza Śródziemnego w kierunku północnym aż po Morze Norweskie i całą Skandynawię. Kształtem zbliżony on jest do znacznie zdeformowanej litery Ω, ale już w ciągu najbliższej doby i następnych dób przyjmie kształt pełnej litery Ω, z ośrodkiem wyżowym nad południową Skandynawią i Bałtykiem. W tym samym czasie „podstawa wspomnianej litery Ω” lokować się będzie na osi Francja – Rumunia. Trzeba wiedzieć, że tego typu układ utrzymuje się przez kilka kolejnych dób.

My pozostawać będziemy po jego wschodniej i południowo wschodniej stronie, przy napływie powietrza początkowo z sektora północnego, z tendencją do zmiany na północno wschodni. To w swobodnej troposferze, ale w warstwie przyziemnej kierunek wiatru będzie stopniowo zmieniał się z północno wschodniego na wschodni w dzielnicach zachodnich i centralnych, na wschodzie kraju nadal utrzymywać się będzie północny do północno wschodniego. Dopiero za dwie doby, kiedy wyż przesunie się nad centralną Rosję europejską, kierunek wiatru zmieni się na południowo wschodni na całym obszarze kraju. Nocami wiatr slaby, natomiast w porach dziennych żwawszy, umiarkowany, lokalnie dość silny.

Zatem przed nami pogoda słoneczna w porze dziennej i pod gwiaździstym niebem w porze nocnej, a to sprzyjać będzie znacznym spadkom temperatury. Nasz model na najbliższą noc prognozuje temperaturę przy gruncie, na małym minusie na Pomorzu Gdańskim, Żuławach Wiślanych, Pojezierzach: Iławskim, Chełmińskim i Dobrzyńskim, a także na północnym i wschodnim Mazowszu oraz na całej Lubelszczyźnie, wschodniej Kielecczyźnie oraz na pograniczu Małopolski i Podkarpacia. Następna noc już bez dokuczliwych przymrozków, za sprawą nasuwającego się zachmurzenia piętra niskiego (Sc) i średniego (Ac) oraz wspomnianą zmianą kierunku wiatru na wschodni i południowo wschodni.


Jarosław Olędzki,
12 maja 2024r., godz. 7.10

Udostępnij artykuł