WYBIERZ MODEL
PROGNOZA POGODY
MODEL UM
Siatka: 4km. Długość prognozy 60/72h.
PROGNOZA FALOWANIA MORZA BAŁTYCKIEGO
MODEL WAM
Długość prognozy 120h.
Uniwersytet Warszawski uruchomił nowy program stypendialny dla laureatów olimpiad krajowych. Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Więcej informacji https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/10/stypendia-dla-olimpijczykow-nowa-edycja/
Regulamin strony   |   Kontakt: meteo@icm.edu.pl