UW
ICM
UM
Nied¼wied¼, pow.limanowski, woj.ma³opolskie  

BEZPO¦REDNI LINK DO METEOROGRAMU