UW
ICM
UM
Zb±szyń, pow.nowotomyski, woj.wielkopolskie  

BEZPO¦REDNI LINK DO METEOROGRAMU