UW
ICM
UM
G±sawa, pow.żniński, woj.kujawsko-pomorskie  

BEZPO¦REDNI LINK DO METEOROGRAMU