UW
ICM
UM
Zb±szynek, pow.¶wiebodziński, woj.lubuskie  

BEZPO¦REDNI LINK DO METEOROGRAMU