UM
wyszukiwarka meteorogramów

Zaznacz województwo i pierwszą literę z nazwy miejscowości
(aktualnie w bazie znajdują się tylko stolice gmin)
Województwo: Miejscowość:
lub podaj nazwę miejscowości

Wyszukiwarka pomaga znaleźć meteorogram, w którego obszarze leży dana miejscowość.
Wykresy są tworzone na podstawie danych z obszaru 7x7 węzły czyli 28x28 km, przy czym węzeł środkowy jest najbliższy lokalizacji miejscowości (pozycja geograficzna środkowego węzła podawana jest na meteorogramie).
Do jednego meteorogramu może być przyporządkowanych kilka miejscowości.


* Model COAMPS nie uwzględnia istnienia półwyspu Helskiego, z tego powodu miejscowości Jastarnia oraz Hel nie można wybrać w naszej wyszukiwarce.