KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Niemal nad całą Europą nadal utrzymuje się słabo gradientowe pole ciśnienia tworzone przez niewielki ośrodek wyżowy EMIL 1020 hPa na pograniczu Białorusi, Rosji i Ukrainy, łączący się wałem wyżowym z wyżem o tej samej wartości ciśnienia znad Szkocji oraz płytkie ośrodki niżowe na pograniczu Wielkopolski i Śląska 1013 hPa, a także nad Bałkanami 1012 hPa, (analiza synoptyczna Met Office z godz. 00 dostępna pod adresem: www1.wetter3.de/fax_dt.html). Różnica ciśnienia pomiędzy wyżami i tymi niżami w skrajnych przypadkach sięga zaledwie 10 hPa. Większy gradient baryczny tylko nad Skandynawią i to przede wszystkim północną, z powodu przemieszczającego się znad Morza Grenlandzkiego nad Morze Barentsa, wspomnianego w poprzednich komentarzach niżu atlantyckiego. To w stosunkowo cienkiej przyziemnej warstwie troposfery, ale już w środkowej troposferze, poziom 500 hPa, od Alp w kierunku północnym wyraźnie postępuje rozbudowa wędrującego na wschód klina wyżowego, a po jego wschodniej stronie tworzącej się zatoki nad Białorusią, Ukrainą i niemal całą Polską, w obrębie której po upływie doby na pograniczu Czech, Słowacji i Polski formować się będzie płytki ośrodek niżowy, przebijający się przez oś klina na jego zachodnią stronę, a już w poniedziałek zanikający nad Bałtykiem po zachodniej stronie tego klina (www1.wetter3.de/animation.html). Trzeba zaznaczyć, że pole ciśnienia przy powierzchni ziemi nie będzie istotnie zmieniało się, nadal utrzymywać się będzie wał wyżowy łączący oba ośrodki wyżowe ze sobą, zapewniający u nas w warstwie przyziemnej wschodni przepływ powietrza.

Tak przekształcające się pole ciśnienia, przede wszystkim w środkowej oraz górnej troposferze wywierać będzie decydujący wpływ na przebieg warunków pogodowych w środkowej części kontynentu, a w tym także u nas. Pierwszym zwiastunem postępującej zmiany jest przesuwanie się od zachodu w głąb kraju i dalej na wschód aż nad wschodnie Mazowsze i południowe Podlasie, a także nad pogranicze białorusko-ukraińskie zachmurzenia piętra średniego Ac-As ze słabymi opadami deszczu (https://pl.sat24.com/pl/pl/rainTMC) oraz wbudowanymi chmurami Cb i burzą rejestrowaną na stacji meteorologicznej w Kaliszu o godz. 5-tej, a nad Niemcami w rejonie Magdeburga (https://pl.sat24.com/pl/eu/km).

W ciągu dnia zachmurzenie to wolno spychane na południe i zachód będzie ulegało dezintegracji, opady zanikną, a burze na dzisiejszy dzień nie są prognozowane, chociaż nie można ich wykluczyć w obszarach górskich na pograniczu z Czechami i Słowacją. W napływającym od wschodu suchym i gorącym powietrzu, temperatura maksymalna będzie na poziomie wczorajszej od 25. 26 na wschodzie do 29, 30 na krańcach zachodnich.

Jutro, po przesunięciu się górnego klina na wschód od nas, znad Czech i Słowacji wchodzić będzie zachmurzenie, w którym spodziewane są opady deszczu i niewykluczone są burze w całych Karpatach. Nocą, w miarę oddalania się klina wyżowego na wschód, wynoszone będą znad Karpat Zachodnich nad Górny Śląsk. Temperatura bez istotnych zmian, ponieważ nadal pozostawać będziemy w tej samej masie powietrza bardzo ciepłego i gorącego, osiągająca najwyższe wartości na zachodzie kraju.

Ryszard Olędzki, 15 sierpnia 2020r., godz. 6.00Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.