KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Nadal pozostajemy pomiędzy dobrze rozbudowanym wyżem z ciśnieniem w jego centrum sięgającym 1029 hPa nad zachodnią Rosją, a rozciągającym się od środkowej Norwegi aż po Morze Czarne i Kaukaz oraz rozległym obszarem niskiego ciśnienia nad Atlantykiem rozciągającym się od Grenlandii aż po Afrykę północno zachodnią z trzema ośrodkami niżowymi. Różnica ciśnienia pomiędzy nimi wynosi 55 hPa, ale jest rozłożona nierównomiernie, największe jej różnice na jednostkę odległości, powodujące występowanie dużego gradientu barycznego i silnego wiatru utrzymują się w szerokim pasie od Islandii i Jan Mayen przez Morze Północne, wschodnie Niemcy i całą Polskę i dalej na południe aż po Alpy i Wielką Nizinę Węgierską.

Nad Polską w ciągu ostatniej doby jego różnica pomiędzy Suwałkami i Zgorzelcem wczoraj, a dzisiaj już całą zachodnią częścią kraju zmniejszyła się z 20-tu do 15-tu hPa, ale wciąż utrzymywać się będzie suchy, silny i porywisty wiatr południowo wschodni, na Ukrainie i w Rosji nazywany „suchowiej”, który wczoraj mocno odcisnął swoje piętno także w naszym kraju. Od północnego Mazowsza i Kujaw aż po niemal całe Pomorze, powodując występowanie wichur pyłowych lub piaskowych (nazewnictwo WMO) z porywanych przez niego suchych drobin gleby wynoszonej ruchami konwekcyjnymi i turbulentnymi w górę i transportowanej na północny zachód nad południowy Bałtyk, Skanię oraz Kattegat i północną Danię, co doskonale widoczne było na satelitarnych obrazach zachmurzenia w paśmie widzialnym, które można oglądać z zasobów archiwalnych dostępnych pod adresem: www2.sat24.com/history.aspx?culture=pl lub https://pl.sat24.com/pl/video. Z całą pewnością nie były to pyły naniesione znad Sahary, lecz wspomniane drobiny gleby mocno wysuszone po wiosennych zabiegach agrotechnicznych, gdzie w okresie około półtora miesiąca nie spadła ani jedna kropla deszczu.

Dzisiaj nadal utrzymywać się będzie silny i porywisty wiatr z sektora południowo wschodniego i trzeba się liczyć z ponownym występowaniem wspomnianych wichur pyłowych lub piaskowych w obszarach, przesuniętych nieco na północny wschód, gdzie prognozowany jest wiatr o prędkości 10, 12 m/s, a w porywach dochodzący do 20, 22 m/s. Z analizy wczorajszych wichur pyłowych lub piaskowych wynika, że już przy wietrze o stałej prędkości 8, 9 m/s, a porywach od 14, 15 m/s i większych występowały one w obszarach, gdzie na dużych areałach mocno wysuszona gleba była bez roślinności, a w innych rejonach kraju przy wietrze o tej samej prędkości lub większej wspomniane zjawiska nie występowały.

O ile w warstwie przyziemnej nadal utrzymuje się południowo wschodni przepływ powietrza to w wyższych warstwach troposfery mamy przepływ południowy, nanoszący do nas znad Czech i Słowacji chmury bez opadowe Ac i Sc, obecnie przykrywające już niemal trzy czwarte naszego kraju od Sudetów i Karpat aż po niemal całe Pomorze, ale nie wszędzie szczelnie przykrywające niebo z tendencją do przesuwania się na północ. Chmury te wchodząc w obszar suchego powietrza zachowają tendencję do ich rozpraszania się i zanikania, ale od południa napływać będą kolejne chmury, a na najbliższą noc nad Mazowszem prognozowane są chmury konwekcyjne Cb z wierzchołkami w piętrze wysokim prowadzące przelotny deszcz oraz prognozowane są burze, przesuwające się nad Warmię z tendencją do słabnięcia i zanikania.

Niewątpliwie weszliśmy w okres cieplejszej pogody, miniona noc już bez przymrozków, nawet na Śnieżce już plus jeden, a na Kasprowym Wierchu jeszcze nieco poniżej zera, na pozostałym obszarze w wielu miejscach już powyżej 10 stopni. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju już około 20, 21, stopni, a na Ziemi Lubuskiej i na Łużycach 22, a może i 23, najchłodniej 16, 17 stopni na Podkarpaciu oraz na Wyżynie Małopolskiej z powodu utrzymującego się grubego zachmurzenia. W następnych dniach coraz cieplej, a od jutra uspokojenie w atmosferze spowodowane zmniejszającym się gradientem barycznym podczas dostawania się w zasięg płytkiego niżu znad Niemiec.

Ryszard Olędzki, 24 kwietnia 2019r., 07.30Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.