Zasady korzystania z prognoz


Czy można wykorzystywać prognozy w aplikacjach i na stronach www?

Czy mogę umieścić link do strony głównej www.meteo.pl w swoim serwisie?

Czy mój serwis może otwierać bezpośrednio meteorogramy w osobnym oknie przeglądarki?

Co powinno znaleźć się w informacji o źródle prognozy?

Mój serwis przeznaczony jest na urządzenia z małym ekranem i nie mogę zmieścić nic poza samym meteogramem (bez legendy, nagłówka, itp.). Czy tak wolno?

Czy na stronie, na której wyświetlony jest meteorogram ICM, mogą być umieszczane reklamy?

Czy mogę zamieścić komentarz synoptyka?

Czy mogę sprzedawać prognozy ICM?

Czy mogę dekompilować (zapisywać w postaci liczbowej) wartości prognoz z meteorogramów?

Czy macie wersję swojej strony na urządzenia mobilne?

Czy macie własną aplikację z prognozą na telefony komórkowe?

Aplikacja na telefon komórkowy przestała działać!

Czy mogę tworzyć aplikacje na smartfony wykorzystujące prognozę ICM?

Czy ICM udostępnia dane w postaci publicznego API?

Jak uzyskać prognozy dla celów badawczych?

Jakie są warunki wykorzystywanie prognoz do celów komercyjnych?

Jak uzyskać dostęp do archiwalnych meteogramów?

W jaki sposób mogę uzyskać dane dla celów postępowania sądowego (np. w sprawie o odszkodowanie)?
Opis systemu numerycznej prognozy pogody


Dlaczego od 22 stycznia 2016 r. nie wyświetlają mi się meteogramy?

Kto stoi za serwisem meteo.pl?

Co to jest siatka 4 km czy siatka 13 km?

Czy na meteogramie pokazujecie prognozę w jednym, konkretnym punkcie, czy jest to wartość średnia z jakiegoś obszaru?

Piszecie, że używacie modelu UM 4 km, ale mapa na stronie głównej, z której można wybierać meteogramy, nie pozwala na klikanie z taką dokładnością.

Jak często i w jakich godzinach aktualizowane są prognozy pogody?

Czy jest sens ustawić na swoim komputerze automat, który co pół minuty przez całą dobę będzie próbował pobrać najnowszy meteogram?

Dlaczego godziny na meteorogramach na górnej i dolnej osi czasowej się różnią?

Czy w prognozie uwzględniona jest wysokość npm?

Dlaczego ciśnienie pokazane na meteorogramach różni się od ciśnienia podanego na innych stronach lub odczytanego na barometrze?

Co to są oktanty?

Dlaczego nie liczycie prognozy w modelu UM 4km na tydzień albo dwa do przodu?

Od czego zależy podział na chmury bardzo niskie/niskie/średnie/wysokie?

Jakie jest znaczenie kolorów na wykresie ciśnienia i wiatru?

Jak wyliczane są burze?

Jak należy interpretować informację o burzach na meteogramie?

Jak można sprawdzić dokładność waszych prognoz?

Wilgotność względna nad lodem czy lądem?
Pytania do synoptyka, definicje meteorologiczne


Czym różnią się prognozy z modelu UM i COAMPS?

Zapowiadaliście deszcz, a nie padało (albo na odwrót).

Dlaczego nie przewidzieliście oberwania chmury w mojej dzielnicy?

Jak szybko przeliczyc podawane przez Was ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza na ciśnienie aktualnie panujące w mojej miejscowości?

Jak to się dzieje, że w górach dochodzi do nagłego załamania pogody?

Jak to się dzieje, że w ciągu dnia burzy nie było, a nad ranem grzmi i pada?

Serwis pogodowy jest naprawdę pierwsza klasa... szkoda tylko, że nie ma informacji na temat burz...

Co to są warunki lokalne i jaki jest ich wpływ na pogodę?

Czym sie różni powietrze polarno-morskie od arktycznego?

Mam pytanie dotyczące wartości ciśnienia atmosferycznego w huraganach: jaka jest jego górna granica, tzn. jakie jest najwyższe ciśnienie w oku huraganu I kategorii?

Co to jest fala na froncie?
Zasady korzystania z prognoz

Czy można wykorzystywać prognozy w aplikacjach i na stronach www?
Prognozy ICM można wykorzystywać na stronach internetowych i w aplikacjach pod warunkiem nie umieszczania reklam. Zawsze należy podać źródło prognoz, zgodnie z zasadami podanymi w tej sekcji.

Czy mogę umieścić link do strony głównej www.meteo.pl w swoim serwisie?
Tak.

Czy mój serwis może otwierać bezpośrednio meteorogramy w osobnym oknie przeglądarki?
Tak, pod warunkiem, że wyświetlone jest pełne okno meteorogramu wraz z podanym źródłem prognozy (patrz też pytanie: Co powinno znaleźć się w informacji o źródle prognozy?).

Co powinno znaleźć się w informacji o źródle prognozy?
Prognoza została udostępniona nieodpłatnie przez serwis meteo.pl prowadzony przez ICM, Uniwersytet Warszawski. Wyniki uzyskano przy użyciu oprogramowania Met Office. Material produced using Met Office Software

Informacja powinna być wyraźna i czytelna.


Mój serwis przeznaczony jest na urządzenia z małym ekranem i nie mogę zmieścić nic poza samym meteogramem (bez legendy, nagłówka, itp.). Czy tak wolno?
Tak, pod warunkiem, że na tej stronie będzie wyraźny przycisk/link otwierający stronę z informacjami o źródle prognozy (o źródle prognozy: patrz pytanie powyżej).

Czy na stronie, na której wyświetlony jest meteorogram ICM, mogą być umieszczane reklamy?
Nie. Dotyczy to także aplikacji na urządzenia mobilne.

Czy mogę zamieścić komentarz synoptyka?
Tak, pod warunkiem umieszczenia adnotacji Komentarz pochodzi z bezpłatnego serwisu meteo.pl, prowadzonego przez ICM, Uniwersytet Warszawski.

Czy mogę sprzedawać prognozy ICM?

Czy mogę dekompilować (zapisywać w postaci liczbowej) wartości prognoz z meteorogramów?
Tak, ale na własny użytek niekomercyjny. Udostępnianie ich dalej, nawet nieodpłatne, wymaga naszej pisemnej zgody. Przez dalsze udostępnianie rozumiemy także tworzenie na podstawie tych danych własnych aplikacji pogodowych.

Czy macie wersję swojej strony na urządzenia mobilne?
Tak, pod adresem m.meteo.pl.

Czy macie własną aplikację z prognozą na telefony komórkowe?
Nie mamy własnej aplikacji, ale z inicjatywy użytkowników powstało dużo takich programów, wystarczy poszukać w GooglePlay/AppStore/WindowsStore. ICM nie uzyskuje przychodu z żadnych z tych aplikacji. Prosimy o zgłaszanie zauważonych nadużyć w tym zakresie.

Niebawem planujemy stworzyć listę rekomendowanych przez ICM aplikacji.


Aplikacja na telefon komórkowy przestała działać!
Prosimy o kontakt z autorem aplikacji, nie z ICM (patrz pytanie powyżej).

Czy mogę tworzyć aplikacje na smartfony wykorzystujące prognozę ICM?
Tak, z zastrzeżeniem wszystkich uwag zamieszczonej w tej sekcji. Planujemy w niedalekiej przyszłości ogłosić konkurs na najciekawszą aplikację.

Czy ICM udostępnia dane w postaci publicznego API?
W chwili obecnej nie. Ale jest niewykluczone, że zrobimy to w przyszłości.

Jak uzyskać prognozy dla celów badawczych?
W przypadku chęci użycia prognoz dla celów naukowych (niekomercyjnych) prosimy o skierowanie do Dyrektora ICM formalnej prośby, podając zakres danych oraz sposób ich wykorzystania. Opis powinien zajmować około pół strony i pozwalać na ocenę jakości naukowej planowanych badań. Pismo powinno mieć poparcie kierownika jednostki podstawowej (dziekana wydziału, dyrektora instytutu). Przed wysłaniem podpisanej wersji pisma prosimy o przesłanie jego wersji roboczej na adres prognozy@icm.edu.pl, abyśmy mogli zweryfikować jego poprawność.

Publikując wyniki powstałe przy użyciu prognoz ICM należy pamiętać o podaniu źródła. Na podany powyżej adres prosimy przesyłać wersje elektroniczne tych publikacji.


Jakie są warunki wykorzystywanie prognoz do celów komercyjnych?
W celu wykorzystania prognoz dla celów komercyjnych prosimy o kontakt pod adresem prognozy@icm.edu.pl.

Jak uzyskać dostęp do archiwalnych meteogramów?
Stare meteorogramy są dostępne w ten sam sposób, jak bieżące (o ile zostały wygenerowane). Należy tylko zmienić lub dopisać datę w adresie danego meteorogramu. Jest to pole &fdate=yyyymmyyhh gdzie yyyy to rok, mm miesiąc, dd dzień, hh godzina startu prognozy. Przykładowy adres:http://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?ntype=0u&id=2218&fdate=2013091306. Numer id pozwala określić położenie, któremu odpowiada meteogram. Numery id dla poszczególnych miejscowości można sprawdzić na podstawie adresu meteogramu wybierając daną lokalizację poprzez opcję Wybierz inną miejscowość.

Meteorogramy są przechowywane przez około 6 miesięcy. Starsze są niedostępne.

Jeśli przy próbie uzyskania historycznego meteorogramu pojawi się komunikat Żądany meteogram w przygotowaniu oznacza to, że meteorogramu nie ma w bazie.


W jaki sposób mogę uzyskać dane dla celów postępowania sądowego (np. w sprawie o odszkodowanie)?
Wyniki prezentowane w serwisie meteo.pl są prognozami i mogą różnić się od warunków pogodowych, jakie miały miejsce w rzeczywistości. W szczególności - prognozy nie powinny być wykorzystywane w postępowaniu dowodowym.
Opis systemu numerycznej prognozy pogody

Dlaczego od 22 stycznia 2016 r. nie wyświetlają mi się meteogramy?
Prawdopodobnie dlatego, że wykorzystywany był nieaktualny adres (new.meteo.pl). Od kilku lat podstawowym adresem serwisu jest www.meteo.pl. 22 stycznia wieczorem wyłączyliśmy automatyczne przekierowanie, a w to miejsce daliśmy stosowny komunikat.

Kto stoi za serwisem meteo.pl?
Prognozy przygotowuje Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Wykorzystujemy dwa modele numeryczne: Unified Model opracowany przez brytyjską służbę meteorologiczną Met Office oraz model COAMPS z US Naval Research Laboratory. Obliczenia prowadzimy w naszym centrum superkomputerowym.

Co to jest siatka 4 km czy siatka 13 km?
To jest przybliżona odległość w poziomie między punktami, w których są wyznaczane parametry opisujące stan pogody (temperatura, ciśnienie itp.). Bardziej technicznie, jest to odległość w poziomie między kolejnymi węzłami siatki obliczeniowej

Czy na meteogramie pokazujecie prognozę w jednym, konkretnym punkcie, czy jest to wartość średnia z jakiegoś obszaru?
Niektóre wielkości pokazywane na meteogramie to uśrednione wartości z sąsiadujących węzłów siatki obliczeniowej. Dla modelu UM 4km, jest to uśredniona wartość z 7x7 węzłów modelu, dla COAMPSa — 3x3 węzły, czyli 39x39 kilometrów. Podajemy też wartości z punktu środkowego oraz minima lub maksima z całego obszaru. Szczegółowy opis zawiera legenda każdego meteogramu.

Piszecie, że używacie modelu UM 4 km, ale mapa na stronie głównej, z której można wybierać meteogramy, nie pozwala na klikanie z taką dokładnością.
Owszem, dla modelu UM przygotowujemy meteogramy co 28 kilometrów, a dla modelu COAMPS — co 39 kilometrów. Dodatkowo meteogramy generujemy w węzłach siatki obliczeniowej najbliższych miejscowościom, które są siedzibami gmin. W tej chwili pracujemy nad nowym systemem prezentacji prognoz, który da możliwość wybierania meteogramów z każdego węzła siatki obliczeniowej (patrz też pytanie: Czy na meteogramie pokazujecie prognozę w jednym punkcie?).

Jak często i w jakich godzinach aktualizowane są prognozy pogody?
Model UM liczony jest 4 razy na dobę dla warunków początkowych z godz. 00, 06, 12 i 18 (według czasu UTC!). Prognozy pojawiają się na stronie po ok. 4.5 godz. od godziny podanej jako start prognozy. Aktualizacje modelu COAMPS mają miejsce 2 razy na dobę dla warunków początkowych z godz. 00 i 12 UTC. Zwizualizowane wyniki obliczeń są dostępne na stronie po ok. 5 godzinach od czasu startu prognozy.

Czy jest sens ustawić na swoim komputerze automat, który co pół minuty przez całą dobę będzie próbował pobrać najnowszy meteogram?
Nie. Nowe prognozy pojawiają się o porach opisanych w osobnej odpowiedzi. Komputery bez przerwy sprawdzające na zapas nowe meteogramy będą blokowane, ponieważ niepotrzebnie obciążają serwery i łącza sieciowe ICM.

Dlaczego godziny na meteorogramach na górnej i dolnej osi czasowej się różnią?
Na górnej osi podany jest czas lokalny (CEST 1 lub CET 2), a na dolnej czas uniwersalny (UTC3 ). Różnica między czasami wynosi dwie godziny w okresie obowiązywania czasu letniego i jedną godzinę w okresie obowiązywania czasu zimowego. Czasy podane na obu osiach odnoszą się do wszystkich wykresów.

1 CEST - Central European Summer Time, czas środkowoeuropejski letni
2 CET - Central European Time - czas środkowoeuropejski
3 UTC - Universal Time Coordinated - czas uniwersalny


Czy w prognozie uwzględniona jest wysokość npm?
W prognozie uwzględniona jest wysokość npm. Jednak nie jest to wartość rzeczywista, ale taka, która wynika z topografii modelu. Na meteogramie można ją znaleźć w prawym górnym rogu. Są tam podane 3 liczby: najniższa wartość z obszaru meteogramu (min), najwyższa wartość z obszaru meteogramu (max) i wysokość npm dla środkowego węzła obszaru meteogramu (środek).

Dlaczego ciśnienie pokazane na meteorogramach różni się od ciśnienia podanego na innych stronach lub odczytanego na barometrze?
Ciśnienie przedstawione na meteorogramach jest ciśnieniem zredukowanym do poziomu morza. Dodatkowe informacje można też znaleźć w dalszej części naszych odpowiedzi (sekcja "Część meteorologiczna").

Co to są oktanty?
Oktant to ósma część. Służy do określania zachmurzenia, np. zachmurzenie 4/8 oznacza, że połowa nieba zasłonięta jest przez chmury, a 8/8 to pełne zachmurzenie.

Dlaczego nie liczycie prognozy w modelu UM 4km na tydzień albo dwa do przodu?
Im dłuższa prognoza, tym jej wiarygodność jest niższa. W zasadzie nie ma technicznych przeszkód, żebyśmy prognozę liczyli w takim horyzoncie, ale wtedy jej dokładność nie będzie znacząco lepsza od dostępnych w internecie prognoz długoterminowych, które operują na rzadszej siatce obliczeniowej.

Od czego zależy podział na chmury bardzo niskie/niskie/średnie/wysokie?
Klasyfikacja zachmurzenia jest zgodna z poniższą tabelką (wartości orientacyjne):
Bardzo niskie1000 mb0-111 m
Niskie od 1000 mb do 800 mb111-1949 m
Średnie od 800 mb do 500 mb1949-5574 m
Wysokie od 500 mb do 150 mb5574-13608 m

mb - ciśnienie w milibarach atmosfery standardowej


Jakie jest znaczenie kolorów na wykresie ciśnienia i wiatru?
Znaczenie tych kolorów jest takie samo jak na mapach szczegółowych. Okazało się, że na meteorogramach niektórzy użytkownicy wolą posługiwać się skalą barw aniżeli wartościami liczbowymi opisanymi na osi pionowej i z myślą o tych osobach wykresy ciśnienia i wiatru zostały pokolorowane.

Jak wyliczane są burze?
Burze są wyliczane przez model UM. W pierwszej kolejności są znajdowane węzły modelu w których suma w pionie krupy (GWP- graupel water path) przekracza wartość progową. Następnie w tych węzłach jest parametryzowany ładunek elektryczny. Jeśli ładunek ten przekroczy pewną wartość lub jej wielokrotność uważa się, że nastąpiło wyładowanie (lub kilka wyładowań). Pozostała reszta jest przekazywana do następnego kroku obliczeniowego. Prezentowana gęstość wyładowań jest ilorazem liczby wyładowań za okres czasu podzielonej przez obszar przynależny węzłowi modelu (16 km2).

Przykładowo: wartość 1 na mapie burz odpowiada 16 wyładowaniom za ostatnie 3 godziny w węźle modelu.

Przedstawienie burz na meteogramie objaśnione jest w osobnym pytaniu.


Jak należy interpretować informację o burzach na meteogramie?
Informacje o burzach wprowadzamy na razie eksperymentalnie. Kolory wypełnień kółek oznaczają:
  • biały: możliwość wystąpienia burzy
  • żółty: słaba burza do 10 wyładowań w godzinie w jednym oczku siatki (4x4 km)
  • pomarańczowy: umiarkowana burza do 30 wyładowań w godzinie
  • czerwony - silna burza powyżej 30 wyładowań w godzinie

Sposób wyznaczania burz opisano w osobnym punkcie.


Jak można sprawdzić dokładność waszych prognoz?
Zapraszamy na stronę weryfikacja.icm.edu.pl

Wilgotność względna nad lodem czy lądem?
Nie, nie ma literówki w nazwie mapy szczegółowej. Chodzi o lód.
Pytania do synoptyka, definicje meteorologiczne

Czym różnią się prognozy z modelu UM i COAMPS?
Najbardziej widoczną, już na pierwszy rzut oka, różnicą między modelem UM a COAMPS jest krok siatki (ten parametr jest wymieniony, gdy decydujemy który model wybieramy). Z tego powodu UM może uwzględnić wiele drobnych szczegółów, które nie zostają odwzorowane na rzadszej siatce.

UM, w porównaniu do COAMPS, ma także więcej poziomów obliczeniowych, co jest istotne dla diagnozy i prognozy pionowej struktury temperatury i wilgotności atmosfery. Skutkuje to lepszą prognozą rodzajów chmur, ich grubością, zasięgiem pionowym i lepszym punktem wyjścia do prognozy opadu.


Zapowiadaliście deszcz, a nie padało (albo na odwrót).
Prognozowanie opadu jest jednym z trudniejszych zadań modeli numerycznych. Czasami błąd prognozy wynika ze specyfiki zjawisk lokalnych (patrz pytanie o oberwaniu chmury), a czasami na przykład, z błędnych warunków brzegowych, którymi zasilane są nasze modele. Do określania prawdopodobieństwa opadu zalecamy mapy obszarowe (tzw. szczegółowe), które pozwalają zorientować się, czy np. znajdujemy się w środku dużego obszaru z opadami, czy na jego skraju.

Dlaczego nie przewidzieliście oberwania chmury w mojej dzielnicy?
Tak, jak pisaliśmy wcześniej, odległość w poziomie między sąsiadującymi węzłami (krok siatki) modelu UM wynosi 4 kilometry. Zależność między krokiem przestrzennym modelu a rozdzielczością jest taka, że najmniejsze zaburzenie, jakie może być opisane przez model, ma długość dwóch kroków siatki. Tak więc w przypadku modelu UM o kroku siatki 4 km wszystkie zjawiska mniejsze niż 8 km mają charakter podsiatkowy, czyli nie mogą być rozwiązane w sposób jawny. Jedynym sposobem określenia ich ewentualnego wystąpienia jest parametryzacja, czyli statystyczny zawiązek pomiędzy zmiennymi wielkoskalowmi a procesami podsiatkowymi. Stąd trudności w precyzyjnym opisie wystąpienia lokalnej burzy w modelu 4 km.

Jak szybko przeliczyc podawane przez Was ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza na ciśnienie aktualnie panujące w mojej miejscowości?
Reguła jest przybliżona i dlatego przeliczanie jest proste. Na każde 10 metrów różnicy wysokości ciśnienie zmienia się o jeden hPa (ciśnienie maleje wraz ze wzrostem wysokości). Trzeba zatem znać wysokość danej miejscowości nad poziomem morza i wiedzieć, jaka wartość ciśnienia dla tej miejscowości podawana jest na mapie "Ciśnienie+wiatr" albo na meteorogramie.

Jak to się dzieje, że w górach dochodzi do nagłego załamania pogody?
Chodząc po górach trzeba być przygotowanym na to, że szczyty gór mogą nagle zostać przykryte chmurami, mimo, że chmur, jak okiem sięgnąć, nie było. Podczas przepływu powietrza przez góry pojawia się składowa pionowa ruchu powietrza rzędu kilku metrów na sekundę, a to może prowadzić do utworzenia się chmury, której przed chwilą nie było, była jednak wysoka wilgotność względna powietrza. To nie jest przepływ chmury z jednego miejsca na drugie, chmura po prostu się tworzy i pokrywa wszystko swoją mgłą z dramatycznie niską widzialnością.

Jak to się dzieje, że w ciągu dnia burzy nie było, a nad ranem grzmi i pada?
Mechanizm powstawania opadów w drugiej połowie nocy i burz nad ranem polega na radiacyjnym wychładzaniu górnej warstwy chmur. Deszcz w drugiej połowie nocy ma miejsce gdy w górnej warstwie chmur rozwinie się chwiejna równowaga. Na rozwój chmury, która stanie się chmurą opadową, potrzeba kilku godzin i z powstałej w takich warunkach chmury nad ranem zaczyna padać deszcz. Burza z kilkoma grzmotami spektakularnie kończy zapoczątkowaną pod osłoną nocy konwekcję w środkowej troposferze.

Serwis pogodowy jest naprawdę pierwsza klasa... szkoda tylko, że nie ma informacji na temat burz...
To prawda, zarówno co do serwisu, jak i burz. W meteorologii burzę definiuje się jako wyładowania atmosferyczne związane z występowaniem chmur Cumulonimbus. Model numeryczny prognozy pogody nie ma żadnych informacji o stanie elektrycznym atmosfery, wobec tego automatycznie nie ma w prognozie informacji o burzach. Natomiast sporo wiadomo o wyglądzie kłębiastych chmur deszczowych, choćby na podstawie zdjęć satelitarnych, ale czy zagrzmi, można o tym sądzić jedynie w sposób pośredni.

W tym celu należy obserwować wartość wskaźnika CAPE (www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html).

CAPE przedstawia potencjalną energię konwekcji wyliczaną na podstawie pionowego rozkładu temperatury i wilgotności. CAPE o wartości o około 500 J/kg wskazuje na przelotny deszcz, CAPE > 800 to prawdopodobieństwo burzy, CAPE > 1000 to silna burza.

Aktualizacja W modelu UM 4 km uruchomiona została eksperymentalnie informacja o liczbie wyładowań atmosferycznych.


Co to są warunki lokalne i jaki jest ich wpływ na pogodę?
Pole ciśnienia decyduje o kierunku i prędkości napływu mas powietrza na wszystkich poziomach atmosfery. Masy powietrza, kształtujące się nad obszarami ciepłymi lub zimnymi, suchymi lub wilgotnymi, przynoszą określony typ pogody. Wszystko to dodatkowo jest komplikowane procesami na frontach atmosferycznych i oddziaływaniem warunków lokalnych.

Warunki lokalne mają decydujący wpływ na typ pogody i przebieg procesów atmosferycznych, kiedy nie ma zmian temperatury i wilgotności wywołanych napływem nowej masy powietrza, albo gdy są one znikomo małe. I chociaż w pogodzie nie ma "czystych" lokalnych albo adwekcyjnych przypadków, przynajmniej te dwa czynniki rywalizują ze sobą; typ pogody określa ten, którego wkład jest większy.


Czym sie różni powietrze polarno-morskie od arktycznego?
Śledząc Państwa komentarze do numerycznej prognozy pogody zorientowałem się, że gdy mają wiać wiatry znad Arktyki - to będzie bardzo zimno, natomiast gdy napływa powietrze polarno-morskie, to też będzie zimno, ale już nie aż tak bardzo, a za to wilgotno. Dotychczas wydawało mi się, że Arktyka leży na terenach polarnych (lub odwrotnie), a w każdym razie, że to ten sam kierunek. Tymczasem okazuje się, że wiatry arktyczne są zimniejsze od polarnych, a śnieg z kierunków polarnych jest mokry, podczas gdy pochodzący z Arktyki - suchy. To gdzie jest ta meteorologiczna Arktyka, a gdzie są te meteorologiczne tereny polarne? Bo geograficznie rzecz biorąc znajdują się chyba w tym samym miejscu?

W meteorologii za obszar arktyczny przyjęto obszar okołobiegunowy na północ od 70. równoleżnika. Powietrze przebywające nad tym obszarem, który jest pokryty śniegiem i lodem (w lecie topniejącym śniegiem i lodem), przybiera określone cechy odróżniające je od powietrza kształtującego się w innych rejonach i nazywa się powietrzem arktycznym. (PA)

Drugim obszarem, nad którym formuje się masa powietrza krańcowo różniąca się od poprzedniej, jest obszar wyżów podzwrotnikowych (wyż azorski na Atlantyku). Północna granica tego obszaru znajduje się w pobliżu 45. stopnia szerokości geograficznej. Powietrze przebywające w obszarze wyżu azorskiego jest ciepłe i wilgotne i nazywane jest powietrzem zwrotnikowym (PZ). Kiedy napłynie do nas odczuwamy je jako powietrze łagodne; żadna inna masa powietrza nie ma tej cechy.

Pozostała część Atlantyku, znajdująca się na północ od 45. równoleżnika, w nazewnictwie meteorologicznym to obszar polarny, tu formuje się powietrze polarne (PP). Ma ono cechy pośrednie między ciepłym i wilgotnym powietrzem zwrotnikowym a zimnym i o małej zawartości pary wodnej powietrzem arktycznym.

Mamy zatem trzy masy powietrza, dla ich rozdzielenia wystarczą dwa fronty. Front arktyczny rozdziela PA od PP, front polarny - PP od PZ.


Mam pytanie dotyczące wartości ciśnienia atmosferycznego w huraganach: jaka jest jego górna granica, tzn. jakie jest najwyższe ciśnienie w oku huraganu I kategorii?
Kryterium klasyfikującym cyklon tropikalny jako huragan nie jest wartość ciśnienia w jego centrum lecz prędkość wiatru, która w pobliżu centrum wiru powinna przekraczać 32 m/s, wtedy cyklon tropikalny jest ogłaszany huraganem pierwszej kategorii. Jedno z drugim - ciśnienie, a właściwie gradient ciśnienia i wiatr - ma niewątpliwy związek, ale względy praktyczne wskazują, by posługiwać się prędkością wiatru przy definiowaniu kategorii huraganu wraz z określeniem skutków jaki wywiera; więcej szczegółów pod adresem www.nhc.noaa.gov/aboutsshs.shtml .

Co to jest fala na froncie?
Fala na froncie poprzedza stadium utworzenia się niżu. Zamknięcie się pierwszej izobary wokół wierzchołka fali jest oznaką utworzenia się młodego niżu. Rozwijając się staje się on niżem dojrzałym w momencie rozpoczęcia okludowania się frontów atmosferycznych.

Niż jest wirem. Żeby z fali na froncie powstał ruch wirowy, musi być zasilony cykloniczną wirowością. Może ona pochodzić od źródła ciepła, typowym obszarem takiego źródła jest w chłodnej porze roku Morze Śródziemne, albo od prądu strumieniowego - tu pora roku nie jest ważna.