KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Wczoraj trwało jeszcze zmaganie między gorącym i upalnym powietrzem pochodzenia zwrotnikowego z chłodniejszym polarnym morskim; w zachodniej części kraju, wyraźne było kilkustopniowe ochłodzenie, na niebie pojawiły się chmury Cumulus o małej lub umiarkowanej rozbudowie pionowej, można było nawet zauważyć dawno nie widziane smugi kondensacyjne; we wschodniej we znaki dawała się wysoka temperatura, spełniająca znamiona upalnej, czyli wyższej lub równej 30℃, na froncie powstawały komórki burzowe, występowały opady przelotne i burze. Dzisiaj i jutro niemal wszędzie zapanuje piękna, słoneczna pogoda, z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem, tyko na SE i w tatrach większym z możliwym opadem i burzą, z temperaturą w okolicach 25℃, bez opadów i umiarkowanym, ochładzającym wiatrem.

Dzisiaj i jutro, scharakteryzowaną wyżej pogodę kształtować będzie kolejny, wędrujący od południowego zachodu wyż, „odcięty” od klina wyżu znad Azorów. W obszarze powstałego w chłodniejszej masie powietrza polarnego morskiego dominować będzie umiarkowane zachmurzenie konwekcyjne, obrazowane na naszych prognostycznych mapkach zachmurzenia z wyraźnie antycyklonalną cyrkulacją wokół centrum wyżu. Tym samym należy liczyć się z dużą zmiennością kierunku i prędkości wiatru, w zależności od regionu i położenia centrum wędrującego przez północną Polskę ośrodka wyżowego.

Atlantyk, od Wysp Owczych po Biskaje objęty jest cyklonalną cyrkulacją wieloośrodkowego, quasi stacjonarnego niżu, sięgającego poziomu ponad 300 hPa coamps.icm.edu.pl/pict.php... i coamps.icm.edu.pl/pict.php... . Zdjęcia satelitarne wskazują, że jest on w stadium dojrzałego układu, o czym świadczą komórkowe struktury zachmurzenia w okolicach centrum, na południowych peryferiach powstaje kolejne zafalowanie na froncie chłodnym https://pl.sat24.com/pl .

Kolejne prognozy pól wyższych poziomów w troposferze wskazują, że sytuacja w skali synoptycznej jest stabilna, jeszcze przez wiele dni utrzymywać się będzie blokada cyrkulacji strefowej przez klin górnego wyżu, oś którego przebiega od Morza Czarnego po północne regiony Skandynawii. Na poziomie 500 hPa obszar Polski objęty jest słabo gradientowym skrajem wyżu znad południowej Ukrainy. Zacznie się zmieniać od środy, będziemy przechodzić w zasięg zatoki z ponownym napływem z SW cieplejszego powietrza. Jak pokazują prognostyczne mapy ECMWF https://www.ecmwf.int/en/forecasts... powoli kurczy się zatoka chłodu na poziomie 850 hPa, jutro już w całym kraju wyrównana temperatura i od południa zbliża się izoterma 15 st, zwiastun gorącej masy powietrza.

Ryszard Klejnowski

17 czerwca, poniedziałek, 168 dzień 2019 roku; 07:00Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.