KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Dzisiaj, po przejściu od zachodu frontu okluzji ze opadami przelotnymi, które miejscami były bardzo intensywne i burzami oczekiwać możemy typowej dla drugiej połowy sierpnia łagodnej, letniej pogody, bez ekstremalnych zjawisk atmosferycznych; aura okazuje już symptomy nadchodzącej jesieni. Jeszcze dzisiaj, przy umiarkowanym, miejscami dużym zachmurzeniu temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 22-24℃ w północnej połowie kraju i 26℃ na południowym zachodzie; miejscami, głównie na wschodzie możliwe są opady deszczu.

Dominującym układem barycznym, kształtującym dzisiaj i w najbliższych dniach pogodę w Polsce jest rozległy, dojrzały niż atlantycki z centrum między Islandią a Wyspami Brytyjskimi. Jego system okludujących się frontów jest dobrze widoczny na zdjęciach satelitarnych https://pl.sat24.com/pl i zbiorczym, europejskim zobrazowaniu radarowym www.pogodynka.pl/radareuro . Na prognostycznych mapach głównych poziomów izobarycznych np. modelu COAMPS możemy stwierdzić, że sięga on powyżej poziomu 300 hPa i nadal zachodzą w pobliżu jego centrum i na peryferiach procesy cyklo- i frontogenetyczne . Świadczy o tym układ izohips i izobar np. poziomu 300 hPacoamps.icm.edu.pl/pict.php... . Wyraźne są ośrodki adwekcji chłodu z północy i cieplejszego powietrza z południa we wschodniej część układu. Intensywniejsze procesy zachodzą na peryferiach niżu i frontu głównego, objawiające się intensywnymi opadami i burzami nad krajami Beneluxu, Danią i Niemcami.

Przybliżanie się w naszym kierunku obszaru cyrkulacji cyklonalnej związanej z niżem zmienia kierunek napływu w przyziemnej warstwie atmosfery na południowy. Możemy to obserwować na naszych prognostycznych mapach temperatury i linii prądu, wskazujące na adwekcję cieplejszej masy powietrza jutro i w poniedziałek nad południowe regiony kraju. Tam temperatura może jutro i w poniedziałek wzrosnąć do 28, a miejscami 30℃, lokalnie spodziewać się trzeba opadów przelotnych i burz.

W środkowej troposferze (500 hPa) przez najbliższe 2 dni od południa oddziaływać będzie słaby klin w polu geopotencjału, pokrywający się z klinem ciepła na poziomie 850 hPa. Stąd prognozowany na jutro i poniedziałek wzrost temperatury do 28 - 30℃ na południu i południowym wschodzie kraju. Od wtorku – na skraju rozległego niżu atlantyckiego, w silnym strumieniu południowo zachodnim https://www.ecmwf.int/en/forecasts... .

W kontekście doświadczeń własnych ze sklepów i bazarów oraz rozważań medialnych dotyczących cenowych skutków suszy warto zapoznać się z opracowywanymi przez IUNG (Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa) w Puławach mapami i komentarzami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl/KBW/09/ i www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/09/ za ostatni dwumiesięczny okres.

Ryszard Klejnowski

17 sierpnia, sobota, 229 dzień 2019 roku; 07:30Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.