KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Przed nami kilka dni zmiennej, chociaż ciepłej a w wielu regionach upalnej pogody związanej z rozległym, quasi stacjonarnym atlantyckim niżem z ośrodkiem nad Szetlandami.

Wspomniany wyżej niż jest układem w stadium dyssypacji, czyli ostatniej fazie rozwoju, kiedy zanikają procesy cyklogenetyczne w jego centrum. Na jego peryferiach powstają zaburzenia falowe na frontach i/lub ośrodki wtórne generowane między innymi przez napływ mas powietrza o różnych właściwościach termicznych i wilgotnościowych. Takie wtórne układy możemy obserwować na zdjęciach satelitarnych (www.sat24.com) w postaci mezoskalowych formacji chmurowych okrążających cyklonalne centrum zanikającego niżu, a obszary baroklinowości na mapach wyższych poziomów w atmosferze.

Ponieważ niż ten z racji swojej stacjonarności i blokady przez klin wyżowy nad Rosją, nie wykazuje tendencji do ruch na wschód, po jego wschodniej krawędzi napływać będzie cieplejsze powietrze polarno morskie z południowego zachodu. Na styku ciepłych i wilgotnych mas powietrza z południowego zachodu i chłodniejszych w tylnej części zatoki formować się będą mniej lub bardziej aktywne fronty z opadami i burzami. Dzisiaj nad zachodnią i północną częścią kraju zaznaczy się wpływ frontu okluzji, powoli przemieszczającego się na NE, z opadami przelotnymi i burzami. Południowo wschodnia i centralna część kraju będą pod wpływem klina wyżowego, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, głównie przez chmury kłębiaste o niewielkim rozwoju pionowym. Tam też będzie dzisiaj i jutro gorąco i upalnie, temperatura maksymalna osiągnie i przekroczy 25 st. C , miejscami wyniesie ponad 30 stopni C. W obszarze frontu chłodniej. Jutro nadciągnie od zachodu kolejna strefa frontowa z opadami przelotnymi i burzami, które obejmą większą część kraju. Nadal będzie gorąco i upalnie.

OŚWIADCZENIE ECMWF W SPRAWIE „BREXITU”

Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) wydało oświadczenie o dalszym statusie tej Organizacji, jako reakcję na wyniki referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Czytamy w nim, że : „ECMWF jest organizacją międzyrządową, która obejmuje tak kraje członkowskie UE jak i spoza UE. Jako organizacja międzynarodowa utworzona przez państwa europejskie, które połączyły w ten sposób swoje zasoby finansowe i naukowe, ufamy że duch współpracy, który jest istotą ECMWF będzie trwał nadal, bez względu na to, że Wieka Brytania zamierza opuścić Unię Europejską. W ciągu 40 lat swojego istnienia , ECMWF wykazało, że jest żywym dowodem tego, co współpraca między członkami tak z UE jak i partnerami spoza UE może dokonać w dziedzinie rozwoju meteorologii i wierzymy, że nie ulegnie to zmianie”.

Siedziba ECMWF znajduje się w Reading, około 70 km na zachód od Londynu. Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej nie jest dotąd członkiem tej organizacji, ani jako pełnoprawny uczestnik, ani jako członek współpracujący - patrz www.ecmwf.int/en/about/who-we-are/member-states

Ryszard Klejnowski

29 czerwca, środa, 181 dzień 2016 roku; 07:20Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.