KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Proces przekształcania się pola ciśnienia opisany w poprzednim komentarzu niechybnie zmierza do odbudowania się strefowej cyrkulacji atmosfery ze składową południową i to w całej troposferze. Ale w horyzoncie czasowym naszych modeli nie obejmie on jeszcze całego obszaru naszego kraju, ponieważ nad dzielnice południowo wschodnie i wschodnie będą wynoszone siłą odśrodkową chmury związane z niewielkim niżem znad Karpat Wschodnich. Z kolei od zachodu postępować będzie zatoka z frontem chłodnym związana z niewielkim niżem atlantyckim, który po opuszczeniu Szkocji kierować się będzie w stronę Morza Norweskiego.

Główna strefa opadów frontowych zostanie wyniesiona znad północnych Niemiec nad południową Szwecję, a u nas dopiero w drugiej połowie dnia, w okresie największego rozwoju konwekcji pojawią się burze z opadami przelotnymi deszczu, występujące „punktowo” i przemieszczające się w kierunku wschodnim, ale nocą wyraźnie słabnące, a w północnym odcinku frontu zanikające. W tym samym czasie znad południowo zachodniej Ukrainy wchodzić będą do nas wspomniane wyżej opady przelotne deszczu o znacznie większej intensywności i pojedyncze burze, słabnące dopiero nad ranem, a miejscami utrzymujące się przez większość jutrzejszego dnia.

Jutro w okresie największego rozwoju konwekcji w godzinach popołudniowych, na froncie chłodnym zajmującym położenie od Suwalszczyzny przez zachodnie Mazowsze i Ziemię Łódzką aż po Górny Śląsk, uaktywnią się opady przelotne oraz burze, wyraźnie słabnące, a następnie zanikające w porze nocnej. Natomiast na południowym wschodzie, w powietrzu wyniesionym po peryferiach niżu karpackiego o znacznie większym potencjale chwiejności, burze oraz przelotne opady deszczu, miejscami ulewne utrzymają się dłużej z wyraźną tendencją do słabnięcia i zanikania dopiero w drugiej części nocy.

W tym samym czasie (schyłek nocy i początek następnego dnia) znad Niemiec wchodzić będzie do nas następny front ze słabymi opadami deszczu przelotnego, występującego z pojedynczych chmur Cb, co jednoznacznie wskazuje na postępujący proces odbudowywania się cyrkulacji strefowej.

Ryszard Olędzki

17 czerwca 2018r., 06:00Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.