KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Po kilku dniach funkcjonowania strefowej cyrkulacji atmosfery, wczoraj została ona zablokowana przez rozległy niż THEO z rejonu Moskwy, który zatrzymał nad naszym krajem pochód na wschód frontu ciepłego związanego z niżem atlantyckim znad Morza Norweskiego. Jest to ciekawy, a przede wszystkim rzadko pojawiający się przypadek zatrzymania frontu ciepłego przez niż, który to front powoli spychany na zachód przyjął charakter frontu chłodnego. Proces ten można jeszcze prześledzić na mapach archiwalnych Met Office dostępnych pod adresem: www1.wetter3.de/archiv_ukmet_dt.html oraz na satelitarnych obrazach zachmurzenia dostępnych pod adresem: www2.sat24.com/history.aspx?culture=pl ). Z kolei ja miałem możliwość obserwowania tego procesu podczas pobytu na środkowym wschodzie naszego kraju. Od godzin porannych do przedpołudniowych utrzymywało się zachmurzenie duże z przerwami w chmurach ułożonymi na linii N – S. Około godz. 10-tej chmury zaczęły ustępować od wschodu na zachód i przez pewien czas utrzymywały się cienkie chmury Altocumulus undulatus ze zgrubieniami ułożonymi na linii: W – E, co wskazywało na przepływ powietrza z północy na południe. Około godziny 11-tej chmur frontowych już nie było, a ich miejsce zajęły wewnątrz masowe chmury kłębiaste Cumulus humilis i wyraźnie mocniej powiało chłodniejszym powietrzem od północnego zachodu.

Obecnie strefa zachmurzenia frontowego o szerokości około 400 km i górnej granicy około 2800, 2900 m, ułożonego na linii: NNW – SSE rozciąga się od Kaszub, Żuław, Warmii i Mazur, ale tylko do Wielkich Jezior Mazurskich poprzez Kujawy, Mazowsze, Ziemię Łódzką i zachodnią Lubelszczyznę aż po Górny Śląsk, Małopolskę i zachodnie Podkarpacie https://pl.sat24.com/pl/pl. To w niej, w drugiej części nocy pojawiły się rozproszone opady deszczu przesuwające się zgodnie z przepływem powietrza od NNW na SSE (www.pogodynka.pl/polska/radary ), którym na poziomie 925 i 850 hPa towarzyszy tzw. „kropla chłodu”. Pozostałe części kraju pozostają przy bezchmurnym niebie.

Taki jest stan wyjściowy, a model UM prognozuje od godzin przedpołudniowych rozpraszanie się zachmurzenia warstwowego, ale pojawianie się zachmurzenia kłębiastego i występowanie słabych opadów deszczu w rozproszeniu, wyraźnie słabnących u schyłku dnia i zanikających w porze nocnej. W tej sytuacji kraj zostanie podzielony na trzy części. We wspomnianej strefie dużego zachmurzenia i opadów temperatura najniższa na poziomie około 21, 23 stopnie. Niewiele cieplej na krańcach wschodnich, ale na zachodzie przy bezchmurnym niebie upalnie, tutaj temperatura maksymalna od 30 do nawet 32 stopni.

Jutro podobny typ pogody, ale tylko w dwóch strefach pogodowych, słabe opady deszczu już tylko na krańcach wschodnich i nieznaczny wzrost temperatury. Ale od piątku istotna zmiana pogody spowodowana przesunięciem się wyżu nad Skandynawię przy równoczesnym jego umacnianiu się, który wespół z niżem znad Rosji przesuniętym nieco na południe, kierować będzie do nas chłodniejsze powietrze znad środkowej Rosji.

Ryszard Olędzki, 24 lipca 2019r., godz. 7.30Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.