KOMENTARZ SYNOPTYKA
z dnia
Ostanie dni tygodnia mimo, że wyżowe, to niemal w całym kraju będą pochmurne z nieznacznymi opadami śniegu a na północy i wschodzie deszczu ze śniegiem lub mżawki marznącej przy ujemnych temperaturach podłoża. Wyraźnemu wzrostowi temperatury, głównie w dzień na południu kraju i spadkowi ciśnienia towarzyszyć będą mgły i zamglenia, utrzymujące się, szczególnie w północnej połowie kraju tak w nocy jak i w dzień.

Wyż, obejmujący niemal cały kontynent i o którym piszemy w komentarzach od kilku dni, „ma się dobrze” i nie zamierza ustępować. Z małymi spadkami ciśnienia nad obszarem Polski, przemieszcza się powoli na wschód z niewielką składową południową, zmieniając przy tym orientację swojej osi wielkiej z równoleżnikowej na południkową. Podobnie wygląda sytuacja na wyższych poziomach w atmosferze, stwarzając warunki do powstania blokady strefowej cyrkulacji zachodniej, a w nadchodzącym tygodniu powrotu ujemnych temperatur powietrza związanych z napływem chłodnych mas powietrza z kierunków północnych.

Ten obraz swoistej stagnacji procesów atmosferycznych nad kontynentem dobrze ilustrują zdjęcia satelitarne www.sat24.com , na których widzimy okalającą kontynentalny wyż serię mało aktywnych atlantyckich niżów, zdążających ku Skandynawii i aktywny układ niżowy nad Półwyspem Pirenejskim. Istotnym dla kształtowania pogody w Polsce jest układ frontów związanych z głębokim niżem znad północnej Skandynawii. Wkraczanie od północy mało aktywnego frontu ciepłego, za którym napłynie nad wychłodzone, pokryte śniegiem podłoże cieplejsze i wilgotne powietrze, skutkować będzie powstawaniu niskiego, podinwersyjnego zachmurzenia, zamglenia i mgły. W strefie frontu ciepłego i ciepłego wycinka mogą pojawiać się słabe opady śniegu lub mżawki. Połączenie tych czynników – opadów na wychłodzone podłoże i związana z tym śliskość na chodnikach i jezdniach, zamglenia i mgły, niskich chmur warstwowych mogą powodować utrudnienia dla pieszych, komunikacji lądowej i lotniczej. Warto obejrzeć diagramy aerologiczne, ilustrujące podstawowe parametry atmosfery w jej pionowym przekroju, odpowiedzialne za pogodę, której doświadczamy dzisiaj przy powierzchni ziemi. I tak np. we Wrocławiu, jeszcze o obszarze wyżu obserwujemy wyraźną inwersje osiadania weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding... , podczas gdy w Warszawie jest ona już mniej wyrazista, a atmosfera bardziej wilgotna (strefa frontowa) weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding...

EKSTREMALNE TEMPERATURY NA ŚWIECIE

Chociaż u nas panuje w miarę łagodna, pochmurna i zmierzająca ku odwilży zima, na Syberii w miejscowości Delyankir zanotowano wczoraj temperaturę – 51,6 st. C a w Riversdale w Republice Południowej Afryki +42 st. C.

Ryszard Klejnowski

20 stycznia, piątek, 20 dzień 2017 roku; 07:30Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.